Empegant el fil de cànem

Cusir amb una agulla corba

Cusir amb una agulla recta (1)

Cusir amb una agulla recta (2)

Tallant tires de cuiro

Donar forma al cuiro amb la mitjalluna

Marcar una peça amb el compas

Embotint palla

Embotint llana

Donant forma al collar

Cusint tires de cuiro

Posant peçes d'ornamentació(1)

Posant peçes d'ornamentació(2)

Bridons de cavall

Collars de cavall del tipus català

Bastet o rabastet.

Bridons de cavall

 
Advertencia: Tots els textes son propietat de la web la qual ostenta la privacitat i protecció de dades.
Lobasterdefalset (c) copyright 2004 Falset - Priorat