- Esmorralles o cabeçada de quadra.
- Bridó i cabeço,
que van posat damunt de les esmorralles.
- El bastet o rabastet
que va a la part de la grupa. És de fusta, té forma de pont i porta cuiro i un coixí de llana.
- La sofra
va entrenig dels ponts del bastes agafada a la barra del carro. La seva funció és la d´anivellar el carro perquè no baixi.
- La ventrera,
la qual va per sota del ventre de l´animal i també serveix per anivellar el carro, però en aquest cas és perquè no pugi.
- La retranca
és un conjunt de peces de cuiro, porta unes cadenes que serveixen per anivellar el carro a les pujades i a les baixades.
- Les regnes o llongues
són dues tires de cuiro que van agafant les anelles del bridó fins al carro, per a poder dominar l´animal des de dalt del carro.
- El collar català, francès, de ròssec, espanyol
és la peça més laboriosa. És feta amb pell d´oví i de boví, palla i llana. És una peça que es fa amida per a cada animal, ja que té d´anar molt ajustat, però sense llagar ni ofegar, ja que és per allí on s´estira tota la càrrega. Comporta sobre unes seixanta hores de feina.
- L´albarda, el bast i la xelma.

L´ofici de baster és molt antic, i, no ha evolucionat tecnològicament. És una feina completament artesanal, per això les peces elaborades són peces d´art úniques i irrepetibles.

 
Advertencia: Tots els textes son propietat de la web la qual ostenta la privacitat i protecció de dades.
Lobasterdefalset (c) copyright 2004 Falset - Priorat