L´artesania del cuir curtit ens prové d´herència musulmana i es va extendre per tota la Península, abarca entra d´altres oficis la guarnicioneria, dedicat a l´elaboració de tota mena d`accessoris necessaris per les cavalleries de monta i carruatges.

Així, entre els objectes elaborats destaquen les selles de montar i el collar, en moltes de les seves diversitats.

El guarnicioner elabora els seus productes completament a mà, a partir de les matèries primes naturals com el cuir, el fil de cànem, la palla, la llana, la fusta, ...
Per aquesta elaboració usa únicament eines sencilles, però usades de manera magistral després d´un llarg procès d´aprenentatge, la major part de les vegades transmès de pares a fills, generació rere generació.
El cas de l´Emili és una mica diferent, els coneixements els va rebre del seu sogre, Lluís Casut.

Advertencia: Tots els textes son propietat de la web la qual ostenta la privacitat i protecció de dades.
Lobasterdefalset (c) copyright 2004 Falset - Priorat