Emili Arbonés i Marqués es fill de Falset, aprèn l'ofici del seu sogre Lluís Casut i Serra, quan aquest donada la seva avançada edat i poca demanda estava a punt de tancar definitivament el seu taller, l'últim dels tres que s'havien dedicat aquesta activitat a la vila. El baster és l'home que confecciona tot tipus de guarniments per animals equins, l'ús dels quals es remunta a èpoques antiquíssimes, ja sigui per a la realització de les tasques del camp, ja sigui com a mitjà de transport.

L'Emili és un gran amant del ofici de baster, i un artesà. acurat en la seva feina.
Actualment, la mecanització creixent de la societat ha ocasionat uns canvis notoris en aquest ofici, de fet ni al pagès ni al traginer ja no els cal l'animal per acomplir la seva feina, la cual cosa ha comportat la desaparició de les diverses branques de l'ofici, les quals han restat englobades sota el nom de baster-guarnicioner. A més, no cal dir que el que abans era objecte consum de primera necessitat, ha passat a ser objecte de luxe o de col·leccionisme.
Aquest és un ofici antic i complexe, que generalment ha estat trasmés dins l'entorn familiar, fet que ha facilitat la transmissió de formes de treball propies i d'un vocabulari específic al llarg del temps.

 

Advertencia: Tots els textes son propietat de la web la qual ostenta la privacitat i protecció de dades.
Lobasterdefalset (c) copyright 2004 Falset - Priorat